Výskumný tím sa zaoberá troma hlavnými aktivitami v rámci riešenia projektu: